دوره 1395، شماره 138 - ( 9-1395 )                   جلد 1395 شماره 138 صفحات 67-71 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- دانشگاه سمنان
2- دانشگاه صنعتی شریف
3- دانشگاه صنعت نفت
چکیده:   (4550 مشاهده)

چاهآزمایی شامل یک تلاطم در مخزن از طریق تغییر نرخ تولید و ثبت پاسخ مخزن به تغییرات فشار ایجاد شده در دهانهی چاه است. تعیین دقیق مشخصات مخزن مهندسان مخزن جهت بررسی رفتار کنونی و پیشبینی بهرهدهی مخزن در آینده بسیار سودمند است. آزمایشهای چاهآزمایی در حقیقت ابزاری جهت کمیکردن متغیرها و خصوصیات مخزن هستند. اگرچه مخازن شکافدار در سراسر جهان گستردهاند اما جنوبغربی ایران یکی از مناطقی است که بیشترین تعداد مخازن شکافدار را بهخود اختصاص داده است. طی بیست سال اخیر مطالعات فراوانی در زمینهی زمینشناسی و مهندسی مخازن شکافدار انجام شده که در این میان چاهآزمایی اهمیت ویژهای یافته و روشهایی برای تشخیص وجود شکافها، جهت تقریبی شکافها و متغیرهای مهمی مثل قابلیت ذخیره (ω)، ضریب جریان بینتخلخلی (λ) و ضریب پوسته توسعه داده شده است. آزمایش های افت فشار و ساخت فشار از آزمایشهای مهم در چاهآزمایی است. در این مطالعه با استفاده از آزمایش ساخت فشار مدل مناسبی جهت پیشبینی رفتار سیال در محیطی با تخلخل دوگانه ارائه شده است. در این کار با کدنویسی متلب، حل معادلهی انتشار با استفاده از سریهای نامحدود، توابع بسل و با توجه به اصل برهمنهی و الگوریتم استفست نتایج واقعی و نتایج پیشنهادی شده مقایسه شده که تطابق حاصل نشاندهندهی کیفیت برنامهی ارائه شده در پیشبینی رفتار سیال با شرایط مذکور است.

متن کامل [PDF 644 kb]   (1964 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۷ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۷