دوره 1395، شماره 138 - ( 9-1395 )                   جلد 1395 شماره 138 صفحات 57-61 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- دانشگاه صنعتی شاهرود
2- دانشگاه تهران
3- مدیریت اکتشاف
چکیده:   (2354 مشاهده)

روش مگنتوتلوریک از مهمترین روشهای ژئوفیزیکی برای شناسایی ساختارهای پیچیدهی هیدروکربنی است که معمولاً بههمراه روش لرزهنگاری استفاده میشود. در این پژوهش دادههای یک پروفیل از اندازهگیریهای مگنتوتلوریک در منطقهی سراب گچساران جهت مطالعهی ساختارهای هیدروکربنی بررسی شده است. پس از پردازشهای اولیه ابتدا با استفاده از دادههای الکترومغناطیس حوزهی زمان، جابجایی ایستا روی دادهها تصحیح شده و سپس جهت تعیین ابعاد مدلسازی، آنالیز تحلیل ابعادی دادهها انجام گردید. در مرحلهی بعد با استفاده از الگوریتم اکُام و توسط نرمافزارهای WinGLink و ZondMT2D مدلسازی یک و دوبعدی انجام شد. با استفاده از نتایج مدلسازی دوبعدیِ انجام شده، ساختارهای منطقه بهطرز نسبتاً خوبی تشخیص داده شد؛ بدین صورت که تاقدیسهای سراب و جعفرآباد در فواصل 5 و 5/13 کیلومتری از ابتدای پروفیل و در عمقهای یک کیلومتری و 750 متری شناسایی گردیدند. همچنین سازند میشان و آغاجری با تباین مقاومت ویژهای که دارند در بالای تاقدیس سراب شناسایی شدند. سر سازند آسماری4 که سنگ مخزن منطقه است نیز با توجه به مقاومت ویژهی 70 در نظرگرفته شده مشخص گردید. همچنین در انتهای پروفیل گسل خوردگی عمیقی شناسایی شد.

متن کامل [PDF 407 kb]   (745 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۷ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۷