دوره 1395، شماره 138 - ( 9-1395 )                   جلد 1395 شماره 138 صفحات 46-52 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
2- مدیریت اکتشاف
چکیده:   (1889 مشاهده)

گنبدهای نمکی که از شگفتیهای جهان بهشمار میآیند در ایران در بیش از 140 مکان و در بخشهای شرقی حوضهی رسوبی زاگرس گسترش یافتهاند. گنبدهای نمکی با نقش تخریب کننده یا سازندهی خود در فرآیند تشکیل مخازن هیدروکربنی همواره مورد توجه قرار گرفتهاند. این مطالعه جهت بررسی مقدار دیاپیریسم3 فعال گنبد نمکی گچین با استفاده از تصاویر سنجندهی ASAR ماهوارهی ENVISAT در بازهی زمانی سالهای 2010-2006 با روش تداخلسنجی تفاضلی4، جهت استخراج مقدار جابجایی گنبد نمکی گچین انجام شده است. جهت اعتبارسنجی نتایج حاصل، برداشتهای صحرائی زمینشناسی و نقاط شبکهی ژئودینامیک دائمی سازمان نقشهبرداری کشور استفاده شد که شواهد نشاندهندهی وجود حرکات تکتونیکی این گنبد در بازههای زمانی مذکور است. نتایج این بررسیها حاکی از بالاآمدگی گنبد نمکی مورد نظر در سالهای 2007-2006 و 2010-2009 و فرورفتگی آن در سالهای 2009-2007 است.

متن کامل [PDF 1512 kb]   (827 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۷ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۷