دوره 1395، شماره 138 - ( 9-1395 )                   جلد 1395 شماره 138 صفحات 41-45 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- دانشگاه تهران
2- مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
چکیده:   (2994 مشاهده)

نخستین زمان رسیدهای سیگنالهای لرزهای، اطلاعات مهمی دربارهی لایههای زیرین زمین دارند. در این مقاله گزیدهای از روشهای گزینش خودکار زمان نخستین رسید بر پایهی نشانگرهای لحظهای تشریح شدهاند.

همچنین یک روش تصحیح برای بهبود و بهینهسازی گزینش معرفی شده که گزینشهای انجام شدهی هر ردلرزه را با گزینش ردلرزههای مجاور تطبیق میدهد و مدل بهتری را نتیجه میدهد. در نهایت نتایج آزمایش روشهای یاد شده روی دادههای واقعی نشان داده شدهاند.

در لرزهشناسی اکتشافی، نخستین زمان رسیدهای سیگنال لرزهای اطلاعات مهمی بههمراه دارند که با استفاده از این زمانها و پردازش آنها میتوان مدلی از ساختار زیرسطحی ارائه کرد. بهطور کلی این رسیدها مربوط به انرژی امواج شکست مرزی در لایهی هوازده یا امواج مستقیمی هستند که مستقیماً از چشمه به گیرندهها میرسند. اندازهگیری صحیح نخستین زمان رسیدها در محاسبهی تصحیحات استاتیک و بخشهای ابتدایی پردازش دادههای لرزهای مورد نیاز است.

متن کامل [PDF 674 kb]   (464 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۷ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۷