دوره 1395، شماره 137 - ( 8-1395 )                   جلد 1395 شماره 137 صفحات 62-66 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- شرکت ملی مناطق نفت خسز جنوب
2- موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
3- دانشگاه اپسالا سوئد
4- مدیریت اکتشاف
چکیده:   (1929 مشاهده)

روش مگنتوتلوریک از جمله تکنیکهای اکتشافی ژئوفیزیکی است که با استفاده از میدانهای طبیعی الکترومغناطیسی، قادر است تا اطلاعات مفیدی را از اعماق بسیار زیاد زمین دریافت نماید. مولفههای الکتریکی و مغناطیسی در مدتزمانی مشخص و در یک بازه فرکانسی گسترده اندازهگیری شده و پس از مراحل پردازشی به شکل تانسور امپدانس ذخیره میگردد. تانسور امپدانس حاوی اطلاعاتی از قبیل مقاومت ویژه الکتریکی، فاز و همچنین بُعد و امتداد ساختارهای زمینشناسی زیرسطحی است. در مطالعه حاضر با ارائه روشهای متنوعی که عمدتاً بر اساس تجزیه تانسور امپدانس میباشد، بُعد و امتداد یک ساختمان زمینشناسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. روشهای مذکور شامل سویفتاسکیو، باهر اسکیو، تجزیه تانسوری با رهیافت ژانگ و همچنین معرفی و کاربرد تابع تحلیلی (Q) است. ساختمان زمینشناسی مورد مطالعه، متشکل از یک نفتگیر تاقدیسی (تاقدیس سهقنات)، در جنوبغربی ایران و در حوضه رسوبی زاگرس میباشد. دادههای مگنتوتلوریک در بیش از 600 ایستگاه و در طول پنج پروفیل موازی با جهت جنوبغربی- شمالشرقی در منطقه مورد مطالعه برداشت شدهاند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل تانسور امپدانس در این پژوهش نشان داد که هندسه کلی و جهت امتداد ساختارهای زمینشناسی زیرسطحی را میتوان با دقت بالایی از دادههای مگنتوتلوریک استخراج کرد. 

متن کامل [PDF 401 kb]   (803 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۳ | پذیرش: ۱۳۹۵/۹/۳ | انتشار: ۱۳۹۵/۹/۳