دوره 1395، شماره 135 - ( 6-1395 )                   جلد 1395 شماره 135 صفحات 41-47 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
2- پژوهشگاه صنعت نفت
چکیده:   (2534 مشاهده)

در این مقاله یافته‌‌های جدید در خصوص ساختارهای موثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین شمالغرب خلیجفارس با استفاده از نمودارهای تصویری FMI یکی از چاهها ارائه شده است. براین اساس، ابتدا نمودارهای تصویری چاه مورد مطالعه در نرمافزار ژئولاگ (نسخه 7) مورد پردازش و تصحیح قرار گرفت. سپس بر روی این تصاویر، انواع ساختارهای طبیعی و مصنوعی شناسایی و تفسیر گردید و جهتگیری آنها اندازهگیری شد. انواع ساختارهای شناسایی شده در مخزن آسماری عبارتند از: لایهبندی، لایهبندی چلیپایی، استیلولیتهای موازی و عمود بر لایهبندی، انواع شکستگیهای باز و بسته یا پُرشده، و نیز انواع شکستگیهای مصنوعی. بهمنظور بررسی و تحلیل دادههای جهتگیری سیماهای ساختاری، انواع نمودارهای آماری (نظیر نمودار گل سرخی) ترسیم گردید. نتایج تحلیل جهتگیری سیماهای ساختاری نشان میدهد که لایهبندی در این چاه تقریباً بهصورت افقی است. بهعلاوه، انواع شکستگیهای باز (با الگوی ساختاری طولی و عرضی)، شکستگیهای بسته (با الگوی ساختاری طولی)، شکستگیهای احتمالی (با الگوی ساختاری طولی و مورب)، و نیز انواع استیلولیتها در این چاه توسعه یافتهاند. مقایسه توزیع فراوانی انواع سیماهای ساختاری با نمودارهای تخلخل (نوترون، چگالی و سونیک) مشخص کرد که شکستگیهای باز باعث بهبود کیفیت آسماری مخزن شدهاند، لیکن استیلولیتها و شکستگیهای پُرشده به مقدار زیادی کاهش کیفیت مخزن را بههمراه داشتهاند. در چاه مورد مطالعه مقدار تخلخل موثر و کل به سمت پایین افزایش یافته که این افزایش در بخش ماسهسنگی غار کاملاً مشهود است. بررسیها همچنین نشان داد که بخش ماسهسنگی غار از پتانسیل مخزنی بالایی برخوردار بوده و برای حفاریهای جدید مناسب است. بنابراین، با توجه به تأثیر سیماهای ساختاری بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان مورد مطالعه پیشنهاد میشود که هرگونه حفاری آتی با توجه به توزیع و جهتگیری سیماهای ساختاری (بهویژه شکستگیهای باز) طراحی شود.

متن کامل [PDF 1607 kb]   (1468 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۵/۷/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۰