دوره 1394، شماره 130 - ( 12-1394 )                   جلد 1394 شماره 130 صفحات 84-86 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- د انشگاه صنعتی سهند  تبریز
2- مد یریت اکتشاف نفت
چکیده:   (1816 مشاهده)

د ر این پژوهش یکی از روشهای نوین محاسبهی عامل کیفیت یعنی روش استهلاک د امنهی موج پایینروند ه برای د اد ههای پروفایل لرزهای قائم یکی از چاههای ایران روی د اد ههای خام و د اد ههای پرد ازش شد ه همراه با بازیابی د امنه و بد ون بازیابی د امنه بررسی گرد ید ه که د ر آن بهترین روند  موج پایینروند ه برای محاسبهی عامل کیفیت استفاد ه شد ه است. د ر نهایت با مقایسهی نتایج مشاهد ه میشود  که عامل کیفیت د ر د اد هها با بازیابی د امنه د ر تمامی لایهها بیشتر از حالات د یگر است. همچنین عامل کیفیت حاصل از د اد ههای خام بیشتر از د اد ههای بد ون بازیابی د امنه است.

متن کامل [PDF 678 kb]   (470 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴