دوره 1394، شماره 130 - ( 12-1394 )                   جلد 1394 شماره 130 صفحات 30-38 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (3067 مشاهده)

امروزه سرمایهگذاری خارجی بهعنوان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی و روشهای انتقال فنآوری د ر کشورهای د  ر حال توسعه مطرح است. چراکه سرمایهگذار خارجی نسبت به سرمایهگذار د  اخلی از برخی مزیتهای رقابتی نظیر د سترسی به اطلاعات کافی، مهارتهای مد  یریتی، فنآوری پیشرفته و منابع مالی معتبر برخورد ار است. هد  ف این تحقیق شناسایی و اولویتبند ی موانع مؤثر بر جذب سرمایهگذاری خارجی د ر پروژههای بالاد ستی صنعت نفت با استفاد ه از روش AHP است. نتایج تحقیق نشان مید هد  مهمترین موانع اصلی بهترتیب موانع سیاسی، موانع اقتصاد ی و موانع فرهنگی و حقوقی است. همچنین قوانین تحریم، گسترش بیش از حد  بخش د ولتی، عد م ثبات سیاسی، عد م اجماع د اخلی، مشکلات امنیتی و بسته بود ن اقتصاد  نیز بهترتیب مهمترین موانع فرعی د ر این زمینه هستند .

متن کامل [PDF 481 kb]   (1952 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴