دوره 1394، شماره 128 - ( 8-1394 )                   جلد 1394 شماره 128 صفحات 31-36 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (3402 مشاهده)

شرایط کنونی صنعت نفت و تغییر و تحولات سیاسی و بینالمللی، شرایط را برای ورود سریعتر حوزههای مهم بالادستی و پاییندستی صنعت نفت به باشگاه شرکتهای بزرگ فنآورمحور جهان آماده میکند. در این بین توجه دقیقتر به ادبیات حاکم بر صنعت نفت جهان اعم از ارزشگذاری فنآوری، شرکتهای پیشرو و دنبالهرو و استراتژی فنآوری از اهمیت ویژهای برخوردار است. همچنین عنایت ویژه به حوزههای فنآوریهای کلیدی و نحوهی مدیریت زنجیرهی فنآوری نیز مهم به نظر می رسد؛ چراکه بهطور کلی از بدو شکلگیری این صنعت تا کنون حوزهی اکتشاف و تولید در صنعت نفت روی لبههای فنآوری حرکت کرده و محرک اصلی رشد فعالیتهای اکتشافی بهخصوص در دهههای 70 و 80 میلادی بوده است. همچنین بسیاری از فنآوریهای مؤثر در این حوزه مثل 3D seismic, horizontal wells, FPSOs در دههی 90 و در اثر پیشرفتهای فنآورانهی مرتبط به بازار ارائه شد. امروزه نیز مرزهای این فنآوریها تا نرمافزارهای پیشرفته، علم مواد و روباتیک گسترش یافته است. در این مقاله سعی شده مجموعهای از چالشهای حاکم بر مدیریت فنآوری و نوآوری صنعت نفت جهان (بهطور مشخص شرکتهای نفتی) و همچنین نوع تعامل شرکتهای بینالمللی با این مقوله ارائه شود و سپس راهکارهای مطالعه شده در این زمینه تشریح گردد.

متن کامل [PDF 1169 kb]   (1157 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: 1394/11/24 | پذیرش: 1394/11/24 | انتشار: 1394/11/24