دوره 1394، شماره 127 - ( 7-1394 )                   جلد 1394 شماره 127 صفحات 47-51 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (1913 مشاهده)

غربالگریِ روشهای ازدیاد برداشت، نوعی امکانسنجی فنی و اقتصادی برای انتخاب بهترین گزینهی ازدیادبرداشت در مخازن هیدروکربنی بهشمار میرود. در این مطالعه، غربالگری روشهای ازدیادبرداشت برای یکی از مخازن دریایی ایران انجام شد. مرحلهی ابتداییِ غربالگری به کمک نرمافزار "انتخاب ازدیادبرداشت"1 [1] انجام گرفت و روشهای تزریق آب و تزریق غیرامتزاجی گاز بهترتیب بهعنوان روشهای ازدیادبرداشت مناسب مشخص گردید. جهت ارزیابی دقیقتر روشهای ازدیادبرداشتِ محتمل، با استفاده از شبیهساز تجاری اکلیپس-100 2، روشهای منتخب بهکمک شبیهسازی عددی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج بهدست آمده، روش تزریق متناوب آب/گاز غیرامتزاجی بهعنوان روش برتر ازدیادبرداشت از مخزنِ مورد مطالعه، معرفی گردید.

متن کامل [PDF 642 kb]   (664 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴