دوره 1394، شماره 126 - ( 6-1394 )                   جلد 1394 شماره 126 صفحات 15-24 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- دانشگاه شهید بهشتی
چکیده:   (3138 مشاهده)

در سالهای اخیر نیاز و افزایش علاقه به اثرات زیستمحیطی پایدار کسب و کار و فنآوری اطلاعات، سبب ظهور مفهوم فنآوری اطلاعات سبز بهویژه در بین محققان سیستمهای اطلاعاتی، شاغلین کسب و کار تجارت و سیاستمداران این حوزه شده است. هدف این مقاله بررسی رفتار پذیرش فنآوری اطلاعات سبز با مدلی مفهومی است که به تئوری عمل منطقی اشاره دارد. طراحی مدل مفهومی با روش مطالعات کتابخانهای انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات در آن فیشبرداری از منابع پایگاههای اطلاعاتی شبکهی جهانی اینترنت، کتابها و مقالات علمی فارسی و لاتین و پایاننامههای مرتبط با موضوع تحقیق بوده است. برای این منظور یک نظرسنجی از کارمندان بخش فنآوری اطلاعات واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران در تهران بهعمل آمد. نتایج نشان میدهد که قصد رفتاری بر رفتار واقعی تأثیر مثبتی دارد. کارکنان آشنا به فنآوری اطلاعات که نسبت به مسألهی فنآوری اطلاعات سبز دیدی مثبت دارند، علاقمند به استفاده از این فنآوری در کار خود هستند. این تحقیق نشان داد که عوامل خارجی مانند عقاید مرتبط با شخص، تجربهی پاسخدهنده و سطح آگاهی تأثیر معناداری در پذیرش فنآوری اطلاعات سبز دارند.

متن کامل [PDF 507 kb]   (1186 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: ۱۳۹۴/۱۰/۶ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۰/۶ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۶