دوره 1394، شماره 125 - ( 5-1394 )                   جلد 1394 شماره 125 صفحات 47-51 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (2516 مشاهده)

تزریق دیاکسیدکربن بهعنوان یک روش موثر در عملیات ازدیاد برداشت نفت شناخته شده است. در عین حال، تزریق این گاز در مخازن کربناته میتواند به مجموعه واکنشهای شیمیایی بین دیاکسیدکربن و آب سازندی در حضور سنگ مخزن منجر شود که کاهش یا افزایش نفوذپذیری سازند را بهدنبال خواهد داشت. معمولاً بهعلت درصد کم آب غیرقابل کاهشِ سازندی در مخازن نفتی و همچنین، عدم قدرت تحرکپذیری آن، اثر چنین واکنشی ناچیز در نظر گرفته میشود و تاکنون نیز مطالعه جامعی در مورد آن صورت نگرفته است. این مقاله در پی آن است که با طراحی آزمایشهایی در شرایط برابر و دبیهای تزریق متفاوت، به مطالعه شدت اثر این واکنشها بر روی نتایج تولید پرداخته و در عین حال، ارتباط شدت یا ضعف اثرگذاری آنها را روی محیط آزمایش با دبی تزریق بررسی کند. در اینجا، فشار عملیاتی در تمام آزمایشها بهگونهای مورد محاسبه قرار گرفته تا شرایط امتزاجی سیالات برقرار باشد. نتایج نشان میدهد که اثر واکنشهای شیمیاییِ ایجاد شده بین گاز و آبِ سازندی قابلتوجه بوده و درصورت افزایش دبی تزریق، میزان اثرگذاری آن بر تغییرات نفوذپذیری بیشتر خواهد بود.

متن کامل [PDF 721 kb]   (872 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۴/۸/۹ | پذیرش: ۱۳۹۴/۸/۹ | انتشار: ۱۳۹۴/۸/۹