دوره 1393، شماره 113 - ( 4-1393 )                   جلد 1393 شماره 113 صفحات 49-55 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- مدیریت اکتشاف
2- دانشگاه صنعتی شریف
3- دانشگاه صنعت نفت
چکیده:   (3709 مشاهده)
تغییرات تنش در اطراف چاه و مخزن از موارد مهم در مهندسی نفت و توسعه مخازن زمین گرمایی 1است. تنش های محلی ایجاد شده در سنگ، مجموع تنش های ناشی از تنش های درجا، تغییرات فشار منفذی 2و تنش های ناشی از تغییرات دماست3. این تنش ها به دلیل تغییرات در خصوصیات سنگ و پدیده های انتقال حرارت می توانند بسیار ناهمگن باشند. چنین تغییراتی در میزان فشار و دما می تواند باعث آسیب سازند، تولید ماسه4، ریزش شیل 5و حالات متفاوتی از ناپایداری چاه نظیر برش6، ایجاد شکاف7 و غیره گردد. در این تحقیق، پایداری دیواره چاه با استفاده کوپل کامل معادلات انتقال حرارت و مومنتم و با استفاده از معیارهای مختلف شکست سنگ بررسی خواهد شد. معادلات تعادل تنش همراه با معادلات انتقال حرارت و جریان سیال به صورت ناپایا8 در نظر گرفته شده است. با استفاده از روش اِلِمان محدود، توزیع تنش در اطراف چاه محاسبه می گردد و در نهایت، چهار معیار مختلف شکست سنگ موهر-کولمب9، دراکر-پریجر01، مدل اصلاح شده لید 11و مدل موگی-کولمب 21جهت بررسی پایداری چاه در نظر گرفته خواهد شد. از بررسی ها میتوان تفاوت زیاد در میزان تنش های شعاعی و مماسی31درجا برای حالات کوپل و غیرکوپل قبل و بعد از حفاری را نتیجه گیری کرد. در مورد مدل های شکست سنگ، نتایج نشان می دهد که در مدل مور-کولمب شعاع شکست41 دارای بیشترین مقدار درمقایسه با سایر مدل هاست و بنابراین، بیشترین میزان وزن گل را جهت پایداری چاه51 نیاز دارد. دراکر-پریجر کمترین میزان شعاع ریزش را مدل می کند و کمترین میزان وزن گل را جهت پایداری به دست  می آورد. مدل های موگی-کولمب و مدل اصلاح شده لید، مقادیر میانگین وزن گل جهت پایداری را نتیجه می دهند.
متن کامل [PDF 614 kb]   (905 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۳/۵/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۳/۵/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۳/۵/۱۲